Wat vooraf ging.

Vanaf september 1975 heeft het verenigingsleven in Exloo gebruik kunnen maken van een aangekochte boerderij in het dorpscentrum die met de hulp van de gemeente en ook toen al heel veel vrijwilligers geschikt is gemaakt om te dienen als vergader- en repetitieruimte en waar ook allerlei soorten bijeenkomsten konden worden georganiseerd. Een uitkomst voor het dorp waar dankbaar en veelvuldig gebruik van is gemaakt. Ook de basisschool heeft er nog enige tijd onderdak gevonden .

Het was dan ook moeilijk te verteren dat de gemeente al in 2003 aankondigde het gebouw te willen afstoten en de verenigingen wilde onderbrengen in een uitbouw van de school. Hiertegen werd heftig geprotesteerd. Vooral voor de muziekvereniging TAV en de Vrouwen van Nu was de uitbouw veel te klein. Dit idee werd dan ook met succes de kop ingedrukt.

In 2009 was de situatie veranderd. TAV bestond niet meer en de school kreeg steeds meer lege lokalen. Toen ons dan ook weer werd gevraagd samen met vele anderen te willen nadenken over het inpassen van een dorpshuis in de lege schoollokalen werd besloten in gezamenlijkheid te gaan voor een MFA in Exloo.

Er moesten vele hobbels worden genomen en veel overleg gevoerd met diverse partijen. Een lange route werd afgelegd maar de initiatiefnemers zetten door en zo werd uiteindelijk een plan geboren om te komen tot het stichten van een nieuw dorpshuis in de vrijgekomen ruimtes tussen school en sportzaal.

Het plan.

Het plan bestaat uit verbouw van lokalen en uitbreiding aan de voorzijde.Met de toezeggingen en uitbetaling van enkele fondsen is dit voorjaar de gemeenteraad gevraagd de reeds gereserveerde gelden voor de realisatie van het Dorpshuis Exloo beschikbaar te stellen. In haar raadsvergadering van juni dit jaar heeft de raad unaniem besloten medewerking te verlenen en de werkgroep veel succes toegewenst. De laatste tijd is in goede samenwerking met bestuur en medewerekers van de Gemeente voortvarend gewerkt aan de uitwerking van het plan met als resultaat dat in juli (in de grote schoolvakantie) kon worden begonnen met de werkzaamheden om de werkelijke bouw voor te bereiden.

Dankzij vrijwilligers.

Een enthousiaste groep vrijwilligers heeft met grote inzet eerst het schoolplein heringericht en vervolgens voor de peuters een ander lokaal opgeknapt en een nieuw buitenverblijf gemaakt met zandbak, enkele speeltoestellen en een opbergruimte. School, peuters en gemeente zijn zeer tevreden met het behaalde resultaat. De projectgroep is hier zeer blij mee. Veel dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen. Goed werk dames en heren!

Sleuteloverdracht.

Op 31 augustus 2015 vond in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeente en een aantal werkgroep leden de sleuteloverdracht plaats van de ruimtes in de school die door het Dorpshuis in gebruik zullen worden genomen.

Fraai stukje werk van de organisatoren van de opening van het dorpshuis.

De opening van het Dorpshuis Exloo is een doorslaand succes geweest. Veel inwoners hebben het nieuwe onderkomen van het dorpshuis met genoegen aanschouwd en genoten van de overheerlijke hapjes en drankjes. Alles liep op rolletjes. Dat alles is te danken aan de twee dames die het organisatieteam vormden.

Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Exloo wil daarvoor ook via deze weg hartelijk bedanken.

Daarnaast natuurlijk ook alle vrijwilligers die op die dag de ideeën van het organisatieteam enthousiast voortreffelijk hebben uitgevoerd.


Het bestuur.