Gemengd koor Exloo


September 1954 werd in Exloo een revue opgevoerd omdat de zuivelfabriek wegens het 75-jarig bestaan jubileerde. De spelers waren enthousiast door het resultaat en wilden samen doorgaan. Zo is toen ons koor, formeel genaamd Gemengde Zangvereniging “Exloo” ontstaan.


De melkfabriek sloot in 1970, maar ons koor ging door. Het koor had veel trouwe leden en ook de verschillende dirigenten bleven allemaal best lang bij ons. Wij zijn ook lid geworden van de Bond van Koren die regelmatig optredens voor haar leden organiseert.


Inmiddels is ons koor wat kleiner geworden een het mag dus wel weer groeien.


Wij zingen nu al jarenlang met veel plezier en enthousiasme op afwisselend de dinsdagmiddag en de dinsdagavond en zien uit naar nieuwe leden. Wilt U ook meedoen?


Meld U aan bij de bij het bestuur of kom gewoon eens een middag of avond kijken en luisteren.


Het bestuur bestaat op dit moment (2023) uit:


Lucia Dannenburg (voorzitter/secretaris)


Klaasje Schut (penningmeester)


Hillie Trip (algemeen lid)


Tiny Tewis (algemeen lid)