WIE GAAT MET ONS DE TOEKOMST IN?

Dat op 5 november 2016 de deuren van ons Dorpshuis open konden gaan voor de inwoners van Exloo, is te danken aan een fantastische groep enthousiaste vrijwilligers. Nu het realisatietraject achter de rug is hopen we dat ons Dorpshuis een bloeiende toekomst tegemoet gaat en veel kan betekenen voor ons dorp. Dat gaat niet vanzelf. Er is een team vrijwilligers voor nodig die hun schouders eronder willen zetten en tijd hebben. Voor het runnen van ons Dorpshuis zijn al flink wat mensen beschikbaar, maar hier en daar is extra capaciteit zeer welkom.

Inlichtingen

Informatie over deze vrijwilligersfuncties is te verkrijgen bij Wil Luchjenbroers, voorzitter van het Stichtingsbestuur, e-mail wluchjenbroers@gmail.com 06 23479222

Ideeën

Het spreekt voor zich dat zo bij de start van de dorpshuisorganisatie nog wel het een en ander verbeterd kan worden en dat nog lang niet aan alles is gedacht qua activiteiten en praktische zaken. Daarom hopen we dat suggesties en opbouwende kritiek ons bereikt via ons mailadres info@dorpshuisexloo.nl of via een telefoontje met iemand van de organisatie.