Per januari 2023 bestaat het bestuur van Vrouwen van Nu Exloo uit de volgende leden:

Voorzitter:                         Hilly Scholtens

Secretaris:                         Marga Heeger

Penningmeester:              Ankie Geerts

Algemene leden:              Dineke Bierma-Heikens

                                            Meta Koerts (plaatsvervangend voorzitter)

                                            Tineke Homan

Contributie 2023: 56,50 Euro

Programma voor de rest van dit jaar:

11 Mei                                               Muziekquiz door Dj Aaltsje Ypeij

21 September                                  Bezoek van de huisarts

19 Oktober                                       Mevrouw Toxopeus vertelt over de Wadden

16 November                                  Spelletjes middag

21 December                                   Kerstviering

 

De afdelingsavonden vinden plaats in het Dorpshuis in Exloo en starten om 19.30 uur met uitzondering van de spelletjesmiddag op 16 november die om 14.00 uur zal beginnen.

De kosten voor de afdelingsbijeenkomsten bedragen4 Euro.

Buiten de bijeenkomsten zijn er de volgende commissies waar leden zich bij aan kunnen sluiten.

 Jazzgymnastiek:                             Maandagmorgen van 09.30 tot 10.30 uur in de sporthal.

De bowlingroep:                             Dinsdagavond om de week van 20.00 tot 21 uur in De Oringermarke in Odoorn.

De handwerk/knutselgroep:      Om de week, bij een van de leden thuis.

Fietsclub Op ’t Rad:                        Mei t/m augustus om de week op dinsdagmiddag, start om 13.30 uur

Veel informatie vindt u op onze website: www.vrouwenvannu.nl/exloo.

Voor contact:

Email:    vrouwenvannuexloo1@gmail.com

Tel.:       0619818968 (secretaris)