Voorzitter : Anja Askes-Tilman

Secretaris: Joke Sijmons- van der Laan

Tel: 0591585015

E-mail: vrouwenvannuexloo1@gmail.com

Penningmeester: Willy Maat- Gaal

Notulist: Hilly Roggeveld- van der Walle

Algemeen lid: Irma Cats- Schotsborg

Contributie voor het jaar 2022 is 55,50 euro en de kosten voor de afdelingsavond is 4,00 euro


Vrouwen van Nu Exloo vieren Jubileum
In 2021 bestond de Afdeling Exloo van Vrouwen van Nu 90 jaar. Helaas zat een feestje er toen niet in en hebben we het 2 keer uit moeten stellen.
Nu hebben we op 24 maart eindelijk het jubileum kunnen vieren.
Onze landelijke vereniging, toen nog onder de naam Boerinnenbond, is opgericht in 1930 en in 1931 werd de afdeling Exloo opgericht. De oprichting geschiedde in de crisisjaren en ten tijde van onze viering verkeren we ook weer in een soort crisis. Het geeft een dubbel gevoel, dat wij zo in vrijheid onze gang kunnen gaan, terwijl aan de andere kant van Europa een land in brand staat.
Onze leden zijn uitgenodigd om in restaurant Bussemaker onder het genot van koffie met gebak en een drankje met een hapje te genieten van het optreden van de groep Dwarzz uit onze regio.
Na afloop gingen onze leden naar huis met een opvouwbaar boodschappentasje bedrukt met het logo van onze afdeling.
Op 17 februari zijn we weer van start gegaan met onze eerste afdelingsavond van dit jaar met toen nog de regels volgens het RIVM.
Er waren die avond 35 leden, die het aandurfden om in een groter gezelschap te vertoeven.
Deze avond is het nieuwe bestuur geïnstalleerd.
Twee bestuursleden hebben afscheid genomen omdat hun termijn er op zat en in november hebben wij afscheid moeten nemen van onze voorzitter Iet Sillius in verband met haar overlijden.
Er moesten 3 nieuwe bestuursleden worden gezocht en gelukkig waren Hilly Roggeveld, Anja Askes en Irma Cats bereid om de vacatures op te vullen. Het bestuur is weer compleet.
In februari hebben we onze jubilarissen gehuldigd met een bos bloemen en een cadeautje.
Tineke Homan en Ineke Vredeveld waren 40 jaar lid, Jeichien Mulder was 50 jaar lid en Tina Trip was 60 jaar lid.   

In april ontvangen wij Huite Zonderland die ons gaat vertellen over het leven met een sportgezin.
In mei is het de beurt aan Tico Top. Hij gaat een lezing geven over zijn houtsnijwerken.

Mocht u als inwoonster van Exloo onze avonden een keer willen bezoeken kunt u contact opnemen met onze secretaris Joke Sijmons, tel. nr. 0591585015 of breng eens een bezoekje aan onze website www.vrouwenvannu.nl/exloo