Voorzitter : Anja Askes-Tilman
Secretaris:  Greet van der Walle, telefoonnummer 0591 549210
E-mail: vrouwenvannuexloo1@gmail.com
Penningmeester: Willy Maat- Gaal
Notulist: Hilly Roggeveld- van der Walle
Algemeen lid: Irma Cats- Schotsborg

Contributie voor het jaar 2022 is 55,50 euro en de kosten voor de afdelingsavond is 4,00 euro

Na een voor ons goed verlopen schaapsscheerdersfeest met verkoop van kniepertjes en een verloting gaan we na de vakantieperiode weer van start met de tweede helft van ons verenigingsjaar.

Omdat onze secretaresse Joke Sijmons gaat verhuizen, worden haar taken tot het eind van het
jaar overgenomen door Greet van der Walle.

Op 5 september starten we weer met de gym groep van 09.30 tot 10.30 uur in de sporthal
onder leiding van Meta Koerts.

De bowlinggroep gaat ook weer van start . We bowlen bij de Oringermarke in Odoorn op dinsdagavond, één keer in de veertien dagen, aanvang 20.00 uur. De eerste keer is op 20 september.

De handwerk/knutsel ochtend gaat weer van start en we hopen ook het bloemschikken weer te kunnen aanbieden.

Het programma voor de tweede helft van dit jaar is:
-15 september De wensambulance
-20 oktober Modeshow, verzorgd door Fam Fam uit Borger
-17 november Foto,s rondom Exloo, vertoond door Koos Roggeveld
-22 december Kerstviering. Hopenlijk kan deze nu, na twee jaar, weer doorgaan.

Onze afdelingsavonden worden gehouden in het dorpshuis van Exloo op de derde donderdag
van de maand, aanvang half acht. Voor koffie met een glaasje fris betaald u € 4,00
Wil je lid worden van onze vereniging of eventueel informatie mail dan met
vrouwenvannuexloo1@gmail.com of een telefoontje naar 549210 mag ook.
Op onze website www.vrouwenvannu.nl/exloo is veel infomatie te vinden.