Meedoen?

Wil jij ook het dorpshuis hiermee ondersteunen, geef het door op info@dorpshuisexloo.nl

De Dorpshuisorganisatie.

Voor het beleid is de Stichting Dorpshuis Exloo verantwoordelijk, voor de dagelijkse gang van zaken een beheerteam. Hieronder staan de personen die hierin een rol spelen en die te benaderen zijn voor specifieke vragen, opmerkingen en/of suggesties. Voor algemene zaken kunt u contact maken via het mailadres info@dorpshuisexloo.nl of telelefoon 0591-201924.

Wil Luchjenbroers Voorzitter


Albertje Middeljans /  (0591-) 549 745 / hmiddeljans@ziggo.nl / secretaris

Hendrik Gelijk / 06 2249 8510 / gelijk.h@gmail.com / bestuurslid - penningmeester

Roelf Begeman / (0591-) 549 687 / rbegeman@hetnet.nl / coördinator accomodatiebeheer en inkoop