De Schaop'ndansers

Wij zijn Volksdansgroep de Schaop’ndansers uit Exloo.

De volksdansgroep is opgericht in 1973 ter gelegenheid van het jaarlijkse Schaapscheerdersfeest, dat elke zaterdag voor Pinksteren wordt gehouden.
De groep danst naast traditionele Nederlandse dansen ook nieuwe choreografieën op oude muziek.
Er zijn ongeveer 10 dansparen en wij laten de dansen zien in 2 verschillende kostuums, het authentieke zondags kostuum uit Exloo en omgeving, zoals dat in het begin van de 20e eeuw werd gedragen. Het andere kostuum is de werkkleding uit vroeger tijden en daarbij dansen wij op klompen.
Ons "orkest” bestaat uit 2 accordeonisten, 1 klarinettist, Roelof die de stampstok hanteert en Els die het wasbord, kleppers, tamboerijn en alles wat daar bij hoort laat horen.

Mensen die belangstelling hebben om bij ons te komen dansen of muziek maken zijn van harte welkom.
Wij oefenen op donderdagavond in het Dorpshuis, Hoofdstraat 58a in Exloo, van 19.30 tot 21.30 uur.

www.schaopndansers.nl
info@schaopndansers.nl

Vrouwen van Nu Exloo

We zijn een landelijke vereniging met provinciale en plaatselijke afdelingen. Afdeling Exloo heeft nu 100 leden. Onze missie is om met de kracht van vrouwen de leefomgeving te versterken. De vereniging heeft geen politieke of religieuze kleur.

Eén keer in maand op de derde donderdagavond hebben wij een afdelingsavond, daarvoor nodigen we sprekers, schrijvers of muzikanten uit.

- koffie voor de avonden wordt € 4,--.

-contributie voor 2019 wordt € 52,50

- het nieuwe jaarprogramma wordt:We hebben diverse thema groepen, zoals: bowlen, jazz gym, quilten, fietsen, koken, bloemschikken, literatuur groep en een reiscommissie, die ons jaarlijks reisje organiseert en daarnaast leuke excursies uitzoekt. Om deel te nemen aan deze groepen moet men wel lid zijn van onze vereniging.

Nieuwe leden zijn altijd welkom en kunnen contact opnemen met de secretaris: Greet van der Walle-Koopman, Hoofdstraat 93, 7875AB Exloo, Tel.nr: 0591 549210, Email: vrouwenvannuexloo1@gmail.nl. Website: www.vrouwenvannu.nl/afdelingen/exloo. De contributie is voor 2018 € 52,50.

Schildersgroep Exloo


Iedere 14 dagen tekenen en schilderen wij op dinsdagmiddag of woensdagavond onder professionele begeleiding. Of je beginner of gevorderd bent is niet belangrijk. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te inspireren, om samen op een ongedwongen manier creatief bezig te zijn.

Het concept is dat je zelf je onderwerpen kiest en bepaalt met welke materialen je aan de slag wilt gaan. Teken- of schilderspullen neem je zelf mee naar de bijeenkomst, schildersezels zijn gratis beschikbaar.

Er zijn 15 bijeenkomsten per jaar met daarnaast enkele extra thema-avonden. Om de week werken we op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in het Dorpshuis, Hoofdstraat 58a, Exloo.

Geïnteresseerd? Je bent van harte welkom.

Op de woensdagavonden kun je om de week komen kijken. Kijk op de website voor de data.

www.schildersgroepexloo.jouwweb.nl

schildersgroep-exloo@kpnmail.nl

Gemengd koor Exloo

Ons koor is opgericht in september 1954 als gevolg van een revue die opgevoerd werd t.g.v. een jubilerende zuivelfabriek. De spelers wilden doorgaan en daaruit is dus ons koor ontstaan.

Door de jaren heen heeft het koor meerdere dirigenten gehad die allemaal relatief lang bij ons bleven. Datzelfde geldt voor veel trouwe leden zodat er af en toe weleens een langjarig jubileum gevierd mag worden.

Momenteel telt het koor 26 leden die 3-stemmig een gevarieerd repertoire zingen. Onze dirigent dhr. Gerard Damkat is heel goed in het bewerken van populaire stukken tot 3-stemmige muziek zodat er voor de weinige mannenstemmen ook wat te doen blijft.

Al ruim 40 jaar wordt wekelijks op de dinsdagavond gerepeteerd in de Smidswal maar dat zal spoedig tot het verleden behoren.

Het koor organiseert zelf niet zoveel concerten meer, maar wordt regelmatig uitgenodigd in woon-zorgcentra om te komen zingen. Eens per twee jaar doen we mee aan een aktiviteit van de Bond van Koren in Drenthe en voor komend najaar staat deelname aan een gemeentelijk korenfestival in Borger op het programma. Ook in de kerstperiode laten we graag van ons horen.

Wij zingen al jarenlang met veel plezier en enthousiasme.

Wilt U ook meedoen?

Meld U aan bij de secr. of kom gewoon eens een avond kijken en luisteren.

Overige groepen die nu het Dorpshuis gebruiken:

Folkloristische Vereniging Dorpsbelangen

Ouderensoos

Yoga

Balance Yoga