Nieuwjaarswandeltocht 14 januari 2018

Beste wandelaar,


Zoals vorig jaar aangegeven is vv HOC gestopt met de organisatie van de wandeltocht. Voor u is er echter niets veranderd, de tocht wordt door dezelfde mensen uitgezet, de snert wordt door hetzelfde team snertkoks gemaakt, de omgeving is nog net zo mooi als voorheen. De activiteitencommissie Exloo heeft de organisatie overgenomen en is zeer ingenomen met de toezeggingen van deze vrijwilligers.

Op deze zondag kan er gekozen worden uit 3 routes;

5 km start tussen 10.00 en 14.00 uur

10 km start tussen 10.00 en 14.00 uur

15 km start tussen 10.00 en 12.00 uur

Alle routes starten bij het dorpshuis en eindigen daar ook weer. Parkeren kan, net als voorgaande jaren, achter de sporthal.


We hebben de tocht van 15 km toegevoegd omdat die de mogelijkheid biedt u nieuwe prachtige plekken te laten beleven. Hoe zou een bos er uit zien waar na een storm 45 jaar niets aan is gedaan?

Ook in de andere routes zullen we u verrassen met prachtige stukjes Exloo.

Na afloop van de wandeling zullen we u in het dorpshuis ontvangen met zelfgemaakte snert met roggebrood en spek.

In alle routes is minimaal 1 rustplaats opgenomen waar u even kunt bijkomen onder het genot van thee/koffie of kwast.

We hebben de deelnameprijs gelijk kunnen houden op €5,--. Opgeven of info verkrijgen kan via mail naar Wandeltochtexloo@gmail.com


Heel Exloo.....

De volgende Heel Exloo staat gepland op zaterdag 17 februari, zet alvast in je agenda…..
Heel Exloo Spookt (voor jong en oud)! Nadere info volgt in de volgende Boerhoorn en op Facebook.

Klaverjassen

We beginnen op vrijdag 6 oktober 2017 weer de tweewekelijkse gezellige klaverjasavonden. Op deze avonden is het Dorpshuis open en kunnen er ook andere kaartspellen gespeeld worden (bijvoorbeeld SkipBo). Ook kan er gebiljart en gedart worden. Kom gezellig een keertje langs!!

Gym

Elke vrijdagmiddag is het Dorpshuis open vanaf 14.15 tot ca. 15.30 uur, ouders van kinderen die naar gym gaan kunnen dan lekker ontspannen iets drinken. De broertjes en zusjes die meegaan krijgen een gratis glaasje ranja en kunnen naar hartenlust kleuren/tekenen.

Vrijdagmiddag

Vanaf vrijdag 20 oktober a.s. gaat het Dorpshuis tot aan het einde van het jaar (15 december) elke 3e vrijdag van de maand de hele middag en avond open. Kom gezellig even kletsen met je dorpsgenoten, leg een kaartje of speel een spelletje biljart! Natuurlijk kan er ook gedart worden.

Voor wat betreft het darten: eens in de twee weken is het Dorpshuis op vrijdagavond geopend. Dit biedt een mooie gelegenheid om een competitie op te starten. Wie helpt ons om dit te coördineren?

Yin Yoga

Iedere maandagochtend van 9:00 tot 10:00. 

Biljarten

De komende tijd wordt er gespeeld op de maandagmiddag en donderdagmiddag. We beginnen om 13.30 uur. Op dinsdagavond spelen beginnen we ook, aanvang 19.30 uur. Voor nadere inlichtingen kan je contact opnemen met Jan Wijnholds (549574 of 0655136812).

Help je ons bij de invulling van het programma?

Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de invulling van het activiteitenprogramma voor 2018. Bij een nieuw Dorpshuis horen ook nieuwe activiteiten. Daarom roepen we alle inwoners van Exloo op om ons daarbij te helpen. Als je een idee hebt, schroom dan niet om die aan te dragen. Je kan daarvoor Muriel Hofstede benaderen via muriel@hofknaap.nl of 06-4361744. We zijn er voor jong en oud, dus jongeren en ouderen: laat van je horen!