INWONERSBIJEENKOMST EXLOO VERPLAATST NAAR 3 DECEMBER 19:30 uur in Dorpshuis.

In de Boerhoorn van oktober bent u uitgenodigd voor een bijeenkomst van de Dorpsraad Exloo in het Dorpshuis op 21 november a.s.

Helaas moeten wij deze bijeenkomst verplaatsen. Wij zijn afhankelijk van besluitvormingen van derden. Op de agenda staan een paar onderwerpen, waarover wij u willen informeren en bijpraten, die nog niet geheel in “kannen en kruiken” zijn. We hopen, dat dit wel op 3 december zo is.

We vragen uw begrip. Liever een volledig uitleg dan een halve. De bijeenkomst is echt belangrijk voor u, voor ons, voor Exloo.

De nieuwe datum is: 3 december a.s. om 19.30 uur in het Dorpshuis te Exloo.

Agenda: Ontwikkelingen omgeving plein, Cittaslow Voedfestival, Zonnepark/panelen,

Ontwikkelingen Oude Dijk, enz

We verwachten een grote opkomst, dus kom op tijd.

Bestuur Stichting Dorpsraad Exloo

Wil Luchjenbroers, Jan Bakker, Gea Burger-Langius


Klaverjassen

De volgende vrijdagen kun je klaverjassen in het Dorpshuis:

7 december, 21 december, 4 januari, 18 januari 8 fbruari, 22 februari, 8 maart, 22 maart en 19 april


Gym

Yin Yoga

Iedere maandagochtend van 9:00 tot 10:00.

Biljarten

De komende tijd wordt er gespeeld op de maandagmiddag en donderdagmiddag. We beginnen om 13.30 uur. Op dinsdagavond spelen beginnen we ook, aanvang 19.30 uur. Voor nadere inlichtingen kan je contact opnemen met Jan Wijnholds (549574 of 0655136812).

Help je ons bij de invulling van het programma?

Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de invulling van het activiteitenprogramma voor 2018. Bij een nieuw Dorpshuis horen ook nieuwe activiteiten. Daarom roepen we alle inwoners van Exloo op om ons daarbij te helpen. Als je een idee hebt, schroom dan niet om die aan te dragen. Je kan daarvoor Muriel Hofstede benaderen via muriel@hofknaap.nl of 06-4361744. We zijn er voor jong en oud, dus jongeren en ouderen: laat van je horen!